Club Social

El Club Social es conceptua com un recurs per a foment, dins d’un marc de relacions, de la participació i de la inclusió social mitjançant el lleure. Es constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, poder gaudir del seu temps de lleure d’una forma satisfactòria. 

 La missió del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

 El Club Social s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció social i integració comunitària al seu entorn natural. Atén, per tant, una població amb perfils heterogenis, amb diferents nivells d’autonomia, fet que implica disposar de recursos suficients per poder donar resposta a la variabilitat.

L’equip  està format per una Treballadora Social (Coordinadora) , un Educador Social i una Monitora.

Sortida a Asturias. CLUB SOCIAL  Professionals i usuaris.

NOVETAT

El Club Social te disponible un Blog on els usuaris poden escriure lliurement les seves opinions i els seus articles.

Per obrir el Blog clicar aquí.

 

Comments are closed.