Programes comunitaris

PROJECTE A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA DE BADALONA: L’ARBRE DELS PREJUDUCIS

Enfrontats a l’estigma (prejudicis en l’opinió pública) i als prejudicis, les persones que pateixen malaltia mental, en molt casos, es veuen a elles mateixes com a inferiors. La gran majoria acaben acceptant la imatge que els demés tenen d’ells, creant sobre ells mateixos una imatge negativa, la qual cosa augmenta el seu aïllament  i la manca de motivació per assolir els seus objectius personals. L’estigma i l’auto-estigmació es troben entre els factors clau que contribueixen a l’exclusió social de les persones que tenen problemes de salut mental.

Davant aquesta realitat, les accions que es volen desenvolupar des d’aquest projecte a les Escoles de Primària es fonamenta en el principi d’inclusió social. Aquesta última, centra en les ofertes de caràcter sòcio-comunitari que es poden promoure i potenciar amb el projecte, i implica un procés d’immersió en els activitats del grup social i comunitari de referència des d’una vessant normalitzada, fent ús de l’exercici de ciutadania plena que correspon a cada individu.

Treballar des de les escoles la Inclusió Social de les persones amb malaltia mental, és el primer pas per tal de normalitzar i sensibilitzar a la població en general sobre el nostre col.lectiu.

Per altra banda, la creixent incidència de trastorns psíquics en l’edat infantil-juvenil, fan que els mecanismes de prevenció de l’exclusió social siguin prioritaris en l’edat escolar, tenint en compte que el sentiment d’acceptació i pertinença a un grup serà un factor de protecció que afavorirà una bona evolució del trastorn mental. Amb aquest projecte es pretén per una banda sensibilitzar la població escolar destinatària vers la malaltia mental en general, així com prevenir actituds de discriminació vers companys que la puguin patir ara o en un futur.

TAULA DE SALUT MENTAL DE BADALONA

Fa més de 6 anys l’AFAMMEBAN  va impulsar amb el suport de la FECAFAMM, la Taula de Salut Mental de Badalona.

La Taula es convoca els dilluns cada dos mesos. i hi són convidats els representants de totes les entitats i serveis que treballen amb ciutadans de Badalona amb problemes de salut mental.

Actualment, els serveis que hi participen regularment són: els Centres de Salut Mental I i II i el Centre de Dia (IMSP), la Llar residència San Roc (IMSP), la Clínica Mental de Santa Coloma (Parc Salut Mar), l’Ajuntament de la Ciutat (representat per Serveis Socials i de l’Àrea de Salut, la Fecafamm i l’OTL (Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació).

Els objectius principals són:

– Enfortir el coneixement mútu dels serveis.

– Intercanviar i actualitzar informacions.

– Identificar necessitats en el circuït de salut mental.

– Promoure actuacions per millorar la coordinació i/o prestació dels serveis als ciutadans.

 

VOLUNTARIAT PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL (SERVEIS COMUNITARIS)

 L’AFAMMEBAN,  i la Llar Residència de l’IMSP, ens vam plantejar, si des del Departament de Justícia, es trobaven amb dificultats per vincular a persones diagnosticades amb un TM a entitats “normalitzades” per tal de que puguéssin complir una mesura imposada per un Jutge com són els Treballs en Benefici a la Comunitat, en endavant (TBC). La resposta per part d’aquest Departament va ser positiva, és a dir, es trobaven amb moltes dificultats per part de les entitats receptores del servei social d’assumir les persones amb TM que han de desenvolupar els TBC perquè, per una banda, aquestes entitats tenen prejudicis al voltant de la malaltia mental i no saben ben bé com relacionar-se amb ells. Per altra banda, des dels nostre propi servei de club social i des de les Llars Residències de l’IMSP, es van començar a detectar l’oportunitat de diversos usuaris i residents de poder ser no només receptors d’un servei al que actualment estan participant, sinó també d’oferir-lo,  realitzant tasques de recolzament social i col·laborant amb altres entitats socials que presten serveis a persones amb necessitats de suport. Aquesta col·laboració basada en l’ interès que han demostrat els usuaris i residents en participar, ha  permès crear una xarxa de voluntariat formada pels propis usuaris i residents que participin de manera activa en l’exercici del mateix. Paral·lelament a aquest fet, des del Centre de Salut Mental d’Adults 1 (CSMA)  de Badalona, també han trobar un lloc on derivar els seus pacients, que no són perfil del Club Social, perquè tenen un nivell d’autonomia molt elevat, i però són perfil d’exercir un voluntariat. 

 

Comments are closed.