Qui som

La nostra associació és una entitat sense afany de lucre que treballa pel benestar de les persones afectades d’un trastorn mental i els seus familiars.

VISIÓ. Entenem que la integració de les persones amb problemes de salut mental passa necessàriament per la participació plena en la comunitat i per l’exercici dels drets i deures com a ciutadans. El respecte per un mateix i pels altres i la comprensió del valor de la diversitat són bàsics per la societat inclusiva que desitgem.

MISSIÓ I VALORS. Afammeban té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
Partint d’aquesta definició, els objectius generals de l’entitat són:

  • Facilitar recursos als familiars per reduir l’impacte que l’aparició d’una malaltia mental provoca en el funcionament familiar.
  • Promoure la creació de serveis que donin suport en el procés d’individualització i creixement de la persona en tots els àmbits (familiar, social i laboral).
  • Representar els interessos del col.lectiu en diferents organismes tant públics com privats, vetllant pel compliment dels drets universals, en especial, el de la igualtat d’oportunitats.
  • Lluitar contra l’estigma, millorant el coneixement de la societat i contribuint a la visió positiva del col.lectiu.

La filosofia de treball de l’Afammeban s’identifica amb el respecte a la individualitat de la persona com a centre de totes les intervencions. La metodologia de treball es basa en facilitar el creixement de la persona en coherència amb les seves particularitats. Així mateix, s’entén que el capital humà de l’entitat és el seu màxim valor.

Sortida a  Balaguer.    Març del 2014

CONTACTAR

AFAMMEBAN

Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord

OFICINA I CLUB SOCIAL

Avda. Dr. Bassols, 62    08914 Badalona

Tel: 93 383 58 39

e-mail: assoc@afammeban.org

 

 

SPL

Servei Prelaboral

c/General Weyler, 77 baixos  08912  Badalona

Tel: 93 460 52 23

e-mail:  spl@afammeban.org

Comments are closed.