Organització


ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General està representada per la totalitat dels socis i és l’òrgan de màxima competència de l’Associació.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta directiva és l’òrgan que té per funció elaborar polítiques de gestió i ser un espai de trobada dels socis on poder proposar, analitzar i debatre qüestions amb l’objectiu de buscar i consensuar les solucions més adequades. Està formada pel president, vicepresident, secretari, tresorer i cuatre vocals.

Membres de la Junta Directiva

  President …………………………. Francisco Salmerón López
  Vicepresident ……………………. Miguel Maza Jaen
  Secretaria ………………………… Francina Sans Masalias
  Tresorera …………………………. Carme Soler Mateu
  Vocal………………………………. Mercedes Romero Campos
  Vocal ……………………………… Jesús Moreno González
  Vocal ……………………………… Concepción Blasco
  Vocal ………………………………  Mº del Amor Hermoso Nieto

Tècnic – SERVEI PRELABORAL

  Raquel Turull ……………………. Psicòloga i Coordinadora
  Mònica Miracle …………………. Treballadora Social
  Verónica Canillas ………………. Mestre de Taller
  Mª Carmen Mariscal …………… Monitora
  Julia Bayón ………………………Administrativa

Equip Tècnic – CLUB SOCIAL

  Laia Gómez …………………….. Treballadora Social i coordinadora
  Mª Gabriela Stero …………….  Monitora
  Cristóbal Hidalgo ……………..  Educador social
  Laura Aguilar …………………..  Monitora

 

Comments are closed.