Treball en xarxa

INSTITUCIONALS: Membres de grups de treball convocats per l’ICASS pel disseny dels models de Servei Prelaboral i Club Social (revisió de documents, protocols, indicadors de qualitat, etc).  Diputació de Barcelona (membres del grup de treball de la revisió del model de la Taula de Salut Mental de Badalona.  Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, membres de la Comissió de Sensibilització de la Taula de Salut Mental de Sant Adrià de Besòs.   Ajuntament de Montgat, participación en activitats de difusió de la salut mental. ASSOCIATIVES: Federació Salut Mental Catalunya, Fundació Salut Mental Catalunya, FEAFES, AMMFEINA Salut Mental Catalunya. SANITÀRIES: CSMA (1,2 Badalona, Martí Julià Santa Coloma G.), Centre de Dia “Bètula”, Centre de Dia Martí i Julià, Participació en el Circuït Salut Mental de Badalona, amb la presència de tots els centres hospitalatis i comunitaris que atenen a les persones amb trastorn mental (Hospital de dia, CAS Delta, Clínica Mental Parc Salut Mar) CAPs de zona.

EDUCATIVES:  Convenis de col·laboració amb la facultat de Ciències de l’Educació (Trebalkl Social i Educació Social) I AMB L’iNSTITUT “Eugeni D’Ors” de Badalona, en el Grau d’Integració Social i de Sta. Coloma de Gramenet), suport a tutors de primària.

SOCIALS: Equips de  serveis socials de zona., Fundacións tutelars (Fundació Malalts Mentals, SOM fundació, etc.), recursos residencials de l’IMSP  (Llar amb suport, Llar Residencia de Slut Mental de San Roc) Servei Respir de la Fundació Salut Mental Catalunya.

JUSTICIA: Departament de Justicia.

COMUNITÀRIES: Menbres del GAC (col·lectiu de professionals del camp social per millorara les coordinacións)  Membre de plataforma 3D (contituïda per les entitats representatives del sector de la discapacitat a Badalona), Centres Cívics municipals, Casals de la Generalitat, Poliesportiu Municipal, Casal Gent Gran del Gorg, Creu Rija, Club de Petanca  Badalona.

LABORALS: OTL (Oficina Tècnica Laboral) de Badalona i de Santa Coloma de G.  Col·laboracions amb Fundació SIFU, Fundació Tallers de Catalunya, Fundació Formació y Treball, Clece, Fundació Manpower, etc.

Comments are closed.